Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright föddes 1916 i Helsingfors och dog 2003. Han fungerade som professor i filosofi vid Helsingfors universitet 1946–1961, och vid universitetet i Cambridge 1948–1951, där han efterträdde sin vän och mentor Ludwig Wittgenstein. von Wright verkade som gästprofessor både i Cornell, USA och i Leipzig, Tyskland. Han betraktades under sin livstid som Finlands ledande intellektuell. von Wright publicerade ett flertal filosofiska verk på engelska, tyska och svenska och var mångfaldigt prisbelönt.