Digitales – samtiden enligt Strömberg

Digitales är en serie grafisk-litterära kommentarer till samhället och samtiden, något av en dagbok i meme-format, utvecklad av grafiska designern Henrik Strömberg.

”Det är dags för en förnyelse av poesin! Edith Södergrans Dikter utkom 1916, Elmer Diktonius Min dikt 1921 och Gunnar Björlings Vilande dag för exakt 100 år sedan, 1922.”

Grafikern Henrik Strömbergs Digitales 2022 är en ny kategori av “digter”, för en ny tid med nya läsvanor, i ett digitaliserat och snuttifierat samhälle där konkurrensen om vår tid styr allt.

Digitales är ett multimedialt, genreöverskridande dikt- och konstprojekt som undersöker språkets och ordens innebörd och sanningsenlighet – ofta som kommentar till dagens turbulenta samhälle, ibland som rena ordbilder med anakronismer, motsättningar, irregulariteter, konträra betydelser och typografiska formstudier.

”Av särskilt intresse är ord som i sig rymmer de bokstäver som bildar begreppets negation”, säger Henrik Strömberg. ”What’s in a word? I dagens relativt ogina språkklimat där enkelspråkighet dominerar, vill vi väcka såväl gamla som nya läsare att reflektera över orden, liksom språkets inneboende betydelser, lekfullhet och möjligheter.”

 

Global Warring

När svart är vitt

Money ta… sits quietly

нет, спасибо

Stäng kranen!

Specialoperation och fred

Strålande investering

Får jag lov?

22022022

En vinnare tar allt

Våra gossar i grått

Förlåt, Fredrika

Det mindre vackra spelet

Som ett brev på …

Partisk demokrati

 

Väl-färds-om-råd-es-val-kam-panj

 

No shit?

 

Vanans makt

  

Cockfight

 

Självkritik

 

Lottovoitto

 

6 januari

 

God Lut!

 

Nobelt fredsgrandprix

__________