Peter Mickwitz:  ”Jag är elitist”

”Jag är en av dem som tror att allting är viktigt. Också det svåra, invecklade och krävande. Också det som kräver engagemang, studier, tid och allvar”, skriver Peter Mickwitz. ”Och eftersom allt sådant är hotat, har jag börjat tycka att det är helt okej att bli stämplad som elitist.”

Jag är elitist för att jag tycker att bildning och utbildning är viktiga. Viktiga för samhället, viktiga för individen.

Jag är elitist för att jag tycker att samhället bör göra det möjligt för så många som möjligt att få en så hög utbildning som möjligt.

Jag är elitist för att jag tror att högre utbildning är bättre för individen och samhället än lägre eller ingen utbildning alls.

Jag är elitist för att jag tycker att filosofi och vetenskap är viktiga. Om att motsätta sig det enkla och raka, om att vilja det okända och annorlunda är elitism, så är jag elitist.

Om det är elitism att försöka göra bättre – i alla avseenden – än man kan – vad än man kan – så är jag elitist.

Jag är elitist för att jag tycker att begreppet konst är användbart trots att det så ofta förlöjligas som någonting fisförnämt och självutnämnt.

Jag är elitist för att jag tror att konsten kan vara, bör vara, en viktig samhällskraft.

Jag är elitist för att jag tycker att konsten bör vara en autonom samhällskraft, inte en stödgenre för ekonomin, sjukvården, psykologin mfl. (Men jag tycker att ekonomin, sjukvården, psykologin mfl. är livsviktiga för samhället och individen.)

Jag är elitist för att jag tycker att populärkulturernas företrädare hycklar då de utmålar sig som något slags underdoggar; makten är deras socialt, politiskt och ekonomiskt; populärkulturen befinner sig högt i hierarkierna. (Men jag är en stor konsument av populärkultur.)

Jag är elitist för att jag inte tittar på tv. (Men alltför ofta dränker jag mina sorger i sjok av Youtubeklipp.)

Jag är elitist för att jag läser.

Jag är elitist för att jag läser.

Jag är elitist för att jag tycker att det är viktigt att läsa, för att jag tror att det gör människan gott att läsa.

Jag är elitist för att jag läser svåra böcker, för att jag tycker att det svåra är viktigt.

Jag är elitist för att det hos så många är en ryggmärgsreaktion att anti-elitism och anti-intellektualism är någonting självklart bra – om det är elitism att hysa djup misstro mot varje form av ryggmärgsreaktion så är jag elitist.

Jag är elitist för att jag tycker att det inte finns någonting bra eller fint med att komma från en anspråkslös bakgrund och för att jag tycker att samhället bör se till att det i framtiden inte finns någonting sådant som anspråkslösa bakgrunder. Ingen skall behöva komma från en anspråkslös bakgrund.

Jag är elitist för att jag inte tycker att ”folket” är någonting självklart bra.

Jag är elitist för att jag avskyr dem som vill att ”folket” skall vara någonting oföränderligt – ofta för att det befrämjar deras egna politiska strävanden.

Jag är elitist för att jag tycker att ”folket” behöver förändras, eller mera drastiskt: behöver bytas ut – så som varje person som förespråkar bildningsarbete tycker, så som arbetarrörelsen i sina styrkedagar förespråkade; att bilda sig är att förändras, att bli en annan, någon som förhoppningsvis är bättre än den man var. Jag vill själv förändras, hela tiden, fortfarande.

Jag är en av dem som tror att allting är viktigt.

Jag är elitist för att jag tror att världen och människan är invecklade och svåra och jag tror att det behövs en konst och ett tänkande som reflekterar detta och tar ställning till detta.

Jag är en av dem som tror att allting är viktigt. Också det svåra, invecklade och krävande. Också det som kräver engagemang, studier, tid och allvar. Och eftersom allt sådant är hotat – av populismer, popularitetstävlingar, kommersialismer och oss själva – så har jag börjat tycka att det är helt okej att bli stämplad som elitist.

Jag är elitist därför att så mycket av det som är viktigt politiskt och etiskt avfärdas som elitism.

__________

Peter Mickwitz (f. 1964) är förutom elitist även författare, poet, översättare, kritiker och konstnärsprofessor. Hans senaste diktsamling Bo i ett hus som ligger i mörker utkom på Förlaget 2021. (Bild: Brandon Vázquez)

 

Peter Mickwitz: Moralism – en hobby för alla

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: Musik till ‘Bo i ett hus som ligger i …

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: Våra primitiva sinnen kan aldrig förstå …

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: Potatis på burk – minnen från …

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: ”Att vinna hjälper ingen”

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: Blinkfyren och den finlandssvenska fascismen

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: Konsten att dela ut stipendier

Peter Mickwitz

Peter Mickwitz: Litteratur som konst?

Peter Mickwitz