Ann-Luise Bertells roman Heiman på Runebergsprisets långa lista

Ann-Luise Bertells roman Heiman är en av titlarna på Runebergsprisets långa lista 2021.

Heiman är en koncentrerad släktkrönika som frågar sig vilket pris man får betala om man aldrig får vara sig själv. Ann-Luise Bertell skriver epik med ett väldigt driv, kristalliserat i scener och starka sinnliga förnimmelser och känslor. Kroppen är alltid närvarande, vare sig det handlar om hårt fysiskt arbete, blodet som rinner ur en människa eller det första samlaget i bastun. Romanen är även nominerad till Finlandiapriset 2020.

Urvalsjuryn för litteraturpriset Runebergspriset ger ut sin preliminära lista (longlist) ur vilken juryn väljer de slutliga 5–8 priskandidaterna. Den preliminära listan som förra årets jury för första gången gav ut blev väl mottagen, så juryn beslutade utarbeta en likadan lista också i år.

Kandidater till Runebergspriset offentliggörs 10.12.2020 och pristagaren 5.2.2021.

Alla finländska skönlitterära verk kan tävla om Runebergspriset. Urvalsjuryn fick 246 titlar inom den utsatta tiden. Genom att ge ut en preliminär lista med 19 verk vill juryn lyfta upp ett urval av intressanta verk bland årets högklassiga skönlitterära utbud. Verken ger mångsidiga insikter i människolivets brokiga mångfald.

Juryn varken kommenterar eller motiverar i detta skede verk som har tagits med på den preliminära listan. Juryn består av Marja-Leena Tiainen (ordf.), Merja Leppälahti och Hanna Lahdenperä.

Runebergspriset är 20 000 euro. Det är ett litteraturpris som inrättades av tidningen Uusimaa, Suomen Kirjailijaliitto och Finlands kritikerförbund år 1986. Bakgrundssammanslutningar är också Finlands svenska författareförening och Borgå stad. Ifjol tilldelades Ralf Andbacka priset för sin diktsvit Potsdamer Platz – En dikt.

Preliminär lista över Runebergspriset 2021:

Selja Ahava: Nainen joka rakasti hyönteisiä (Gummerus)

Ann-Luise Bertell: Heiman (Förlaget)

Jan Forsström: Aikuisia ihmisiä (Teos)

Ulrika Hansson: Jaktlaget (Schildts & Söderströms)

Jari Järvelä: Klik (Tammi)

Marko Järvikallas: Mihin täällä voi mennä (Siltala)

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa (WSOY)

Anni Kytömäki: Margarita (Gummerus)

Johanna Laitila: Synty (Otava)

Otto Lehtinen: Nämä kallisarvoiset asiat (Gummerus)

Maritta Lintunen: Kirjeitä Suolavuonolta (Karisto) 

Aura Nurmi: Leijonapatsailla (Otava)

Maria Peura: Kantajat (Otava)

Marisha Rasi-Koskinen: Rec (S&S)

Janne Saarakkala: Sen pituinen se (Like) 

Peter Sandström: Kärleken är ett tamdjur (Schildts & Söderströms) / Rakkaus on kesy eläin (S&S)

Jarkko Tontti: Lain laita (Aviador)

Kristiina Wallin: Meduusameri (Tammi)

Jarkko Volanen: Varjoihmiset (Teos)