Användarvillkor

Forlaget.com nätbutikens användarvillkor

 1. Delaktiga i kontraktet
 2. Användarrätt
 3. Registrering
 4. Konsumentens ansvar och skyldigheter
 5. Insamling samt bruk av personinformation
 6. Beställning
 7. Produktpriser
 8. Frakt
 9. Avbeställning samt returnering
 10. Tävlingsvillkor
 11. Ändringar i Tjänsten och detta Avtal
 12. Lösning av tvister
 13. Avtalets språk

1. Delaktiga i kontraktet

Detta kontrakt innehåller den av Förlaget M Oy Ab:s (“Tjänsteleverantören”) styrda webshoppen Forlaget.coms (“Tjänsten”) användarvillkor. Vid användinng av Tjänsten, vid köpet av produkter från Tjänsten och vid registrering på Tjänsten godkänner “Konsumenten” de av detta kontrakt uppkomna villkor samt binder Konsumenten sig till att följa dessa.
Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter:

Förlaget M Oy Ab / Forlaget.com
Förlaget
Sundholmsstranden 7 L
00180 Helsingfors
Finland
FO-Nummer: FI27122147

2. Användarrätt

2.1. 
Tjänsten är avsedd för privata konsumenter, institutioner och företag.
2.2. Företag och Institutioner kan använda sig av Tjänsten. Enligt konsumentskyddslagen gäller inte rätten att returnera inte företag &institutioner.
2.3. Du bör vara 18 år eller äldre för att beställa produkter av Tjänsten
2.4. Allt innehåll, inklusive bilder, teckningar, ljud, grafik och text, täcks av en global upphovsrätt, andra äganderättslagar och lagföreskrifter. Allt innehåll tillhör tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ger användaren en begränsad licens att komma åt och privat använda tjänsten, med inte för nerladdning med undantag av de fall då det specifikt erbjuds. Användaren får inte heller kopiera, sälja, förändra någon del av tjänsten utan direkt formellt tillstånd av tjänsteleverantören.

3. Registrering

3.1 Konsumenten kan registrera sig på Tjänsten genom att fylla ut en registreringsblankett och välja användarnamn samt lösenord. Konsumenten kan beställa produkter utan att registrera sig.
3.2 Då Konsumenten beställer en produkt garanterar han/hon att han/hon har bekantat sig med dessa villkor, att han/hon godkänner dem samt att han/hon binder sig att följa dem.
3.3. Användaren som beställer i ett företags regi garanterar att han/hon har befogenhet att beställa produkter och binda företaget till Användaravtalet.
3.4 Registreringen är gratis.

4. Konsumentens ansvar och skyldigheter

4.1. Konsumenten ansvarar för all alla beställningar som gjorts med Konsumentens användarnamn och lösenord. Konsumenten är personligt ansvarig för att hålla sitt användarnamn samt lösenord hemligt.
4.2. Användaren garanterar Tjänsteleverantören att informationen som han/hon delger tjänsten i registreringsprocessen (eller då användarinformationen ändras) är riktigt och korrekt.
4.3. Användaren garanterar att han/hon är 18 år eller äldre.

5. Insamling samt bruk av personinformation

5.1. Tjänsteleverantören behandlar Konsumentens information ansvarsfullt och skyddar Konsumentens rätt till sekretess. Den av Konsumenten givna informationen lagras i kundregistret. Vid beställning måste Konsumenten meddela förnamn, efternamn, adress, postort, land, e-post och telefonnummer.
5.2. Tjänsteleverantören ger inte vidare informationen till tredje part.
5.3. Kundregistrets information kan användas i direkt marknadsföring endast då Konsumenten gett sitt samtycke.
5.4. Tjänsteleverantören behåller rätten att dela med sig av Konsumentens information till myndigheterna då Konsumenten agerat mot lagen eller god sed.
5.5. Konsumenten har rätt att ändra eller radera information som berör Konsumenten från kundregistret.

5.6. Insamling, bearbetning och användning av person-relaterade uppgifter

Person-relaterade data är uppgifter om materiella eller personliga förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person. Hit hör exempelvis ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt alla lagrade data som du meddelar oss vid registrering och skapandet av ditt kundkonto.

5.6.1 Kundkonto
Alla kunder som registrerar sig får ett kundkonto på forlaget.com, dvs. direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina data, som lagrats hos oss.

5.6.2 Skapa kundkonto

Följande data måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):

– Din e-postadress

– Ditt lösenord

– Ditt förnamn

– Ditt efternamn

– Godkännande av kreditkontroll och sekretesspolicy

Din fakturerings- och leveransadress behöver du inte ange förrän du gör en beställning. För din beställning behöver vi dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter. Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom naturligtvis för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress dessutom för din identifiering (som användarnamn), när du loggar in på ditt kundkonto.

5.6.3 Användning av ditt kundkonto

Du kan använda ditt Förlaget kundkonto för att logga in på forlaget.com. Om du inte loggar ut från ditt kundkonto, kommer du automatiskt att fortsätta vara inloggad.

5.6.4 Insamling, bearbetning och användning av dina person-relaterade uppgifter

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för den kompletta handläggningen av köpprocessen, inklusive eventuella senare garantifall för våra kundtjänster (till exempel: “Mina preferenser”), den tekniska administrationen, egen marknadsföring (mer information om detta under punkt 2.3) samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri. Dina person-relaterade uppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är tillåtet enligt lag, inklusive för att kunna handlägga avtal eller avräkningar, i marknadsföringssyfte eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke. Inom ramen för handläggning av beställningar får exempelvis av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom speditions- och logistikföretag, banker) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De data som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

5.7 Användning av dina data för reklamsyften

Förutom bearbetningen av dina uppgifter för handläggning av ditt köp hos Förlaget använder vi dina data även för följande ändamål: att permanent förbättra din shoppingupplevelse och göra den ännu mer kundvänlig och individuell; att kommunicera med dig om dina beställningar, samt om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer; och för att rekommendera produkter eller tjänster, som kan intressera dig.

För detta ändamål använder vi befintlig information, såsom leverans- och läskvitton av e-post, information via den terminal som används av dig, din anslutning till Internet, operativsystem och plattform, datum och tid för besöket av hemsidan eller produkter som du har tittat på samt information, som vi fått av dig (inklusive automatisk överförd eller genererad information). Dessutom använder vi också din orderhistorik.

Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla reklamsyften och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett skriftligt meddelande till hej@forlaget.com räcker för detta ändamål.

5.7.1 Nyhetsbrev

För att skicka nyhetsbrevet använder vi den e-postadress som du angett och behöver din bekräftelse, att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med mottagandet.

Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev längre kan du säga upp det utan kostnad. Ett skriftligt meddelande till hej@forlaget.com räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje nyhetsbrev även en länk för uppsägning.

5.7.2 Produktrekommendationer via e-post

Om du har gjort ett köp på forlaget.com kommer du att få regelbundna produktrekommendationer via e-post. Dessa produktrekommendationer får du av oss oberoende av om du prenumererat på ett nyhetsbrev. Vi vill på detta sätt skicka information om produkter från vårt sortiment som baserat på dina tidigare inköp kanske kan intressera dig.

Om du inte längre vill ha våra produktrekommendationer eller några andra reklammeddelanden längre kan du säga upp dessa utan kostnad. Ett skriftligt meddelande till hej@forlaget.com räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande även en länk för uppsägning.

5.7.3 Bannerreklam

Under ditt besök använder vi också insamlade data för att visa dig så kallad bannerreklam. Detta är reklamannonser som vi placerar på tredje parters webbsidor. Detta sker i regel genom användning av så kallade cookies eller pixlar. Vårt mål är att göra reklamutbudet nyttigare och intressantare för dig, därför kommer du bland bannerannonserna huvudsakligen att se produkter som du antingen redan sett på vår sida eller produkter som liknar de produkter du tittat på (så kallad retargeting). Inom ramen för bannerreklamen arbetar vi endast med pseudonymiserad data; klartextinformation om dig (t.ex. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies.

5.7.4 Tävlingar, marknads- och opinionsundersökningar

Vid tävlingar använder vi dina uppgifter för att kunna meddela om vinster och göra reklam för våra erbjudanden. Detaljerade upplysningar finns i villkoren för deltagande i respektive tävling.

Dessutom använder vi dina uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar. De data som samlas in i samband med marknads- och opinionsundersökningar använder vi inte i reklamsyfte. Detaljerade upplysningar (särskilt för utvärdering av dina data) kan hittas inom ramen för ifrågavarande enkät resp. där du lämnat dina uppgifter. Dina enkätsvar kommer inte att lämnas ut till tredje part eller publiceras.

Användningen av uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett skriftligt meddelande till de hej@forlaget.com räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande i samband med enkäten även en länk för uppsägning.

5.7.5 Kreditkontroll

Vi utför en kreditkontroll innan köpeavtal tecknas. Detta sker för att vi ska kunna erbjuda dig olika betalningssätt. Kreditkontrollen är samtidigt avsedd som skydd mot uteblivna betalningar. Dessutom är kreditkontrollen till för din och vår säkerhet, eftersom den förhindrar bedrägeri och andra brott.

Som en del av kreditkontrollen granskar vi alla våra tillgängliga data och kan sedan bestämma vilka betalningssätt som kan erbjudas för en viss beställning. I detta sammanhang granskas alla tidigare beställningar på ditt kundkonto. Dessutom kontrolleras även om leveransadressen avviker från faktureringsadressen, om det är en ny leveransadress eller om beställningen ska levereras till en packstation.

Förutom de uppgifter vi har tillgängliga krävs även data från externa tjänsteleverantörer. För detta ändamål överför vi de personuppgifter som krävs för en kreditkontroll (fullständigt namn, adress och eventuellt ditt födelsedatum) till Klarna.com.

Detta kreditupplysningsföretag använder de ovannämnda data, som vi tillhandahållit, för att utföra en motsvarande bedömning av din kreditvärdighet med avseende på din beställning. Grundval för denna bedömning är en matematisk-statistisk process (scoring). Dessutom använder kreditupplysningsföretaget de tidigare nämnda uppgifterna för andra företag (t.ex. andra webbutiker) i syfte att verifiera adresser och identiteter samt för fortsatta scoring användningar. Även dina adressuppgifter används för beräkningen av sannolikhetsvärdet.

5.7.6 Cookies

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

Vilka cookies används av Förlaget?

De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 5 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

Vilka uppgifter sparas i cookies?

I de cookies Förlaget använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

Vad är onsite targeting?

Baserat på cookie tekniken insamlas på Förlaget-webbsidorna data för att optimera vår reklam och våra interneterbjudanden. Dessa data används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en pseudonymiserad utvärdering av hemsidans användning. Med denna teknik kan vi presentera reklam och/eller specialerbjudanden och tjänster för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen. Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiva som möjligt för dig och att presentera reklam som matchar dina intressen.

Finns det också cookies från tredje part (så kallade tredje part cookies)?

Förlaget använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och webbsidorna intressantare för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbsidorna. Härvid handlar det om temporära/permanenta cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 5 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller endast pseudonymer för det mesta till och med helt anonyma data. Detta är till exempel uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

Retargeting

Våra webbsidor använder härvid så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra partners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett pseudonymiserad. Vid användning av vår sida kommer cookies till användning. Därmed insamlas, sparas och användas uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidorna.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsaren så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera Förlaget-cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till “Blockera cookies från tredje part”.

I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

5.8 Loggfiler

Vid varje åtkomst till Förlaget sidor kommer användardata att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverloggfilerna. De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, refererande URL (ursprungs URL, varifrån du har kommit till webbsidorna), den mängd data som överförts, samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts.

Dessa loggfil-dataposter utvärderas av oss för att ytterligare förbättra våra erbjudanden och vår Förlaget-shop och öka användarvänligheten, hitta och åtgärda fel snabbare samt styra kapaciteterna på våra servrar. Samtidigt använder vi loggfil-dataposter som försvar mot attacker mot vår Förlaget-shop, t.ex. inom ramen för så kallade DDoS-attacker (distributed denial of service), som har syftet att blockera åtkomst till vår Förlaget-shop genom en överbelastning av förfrågningar.

5.9. Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics.

5.9.1 Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade “Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

5.9.2. Retargeting och datainsamling genom tredje part för bannerannonsering

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare:

– Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;https://www.google.com/intl/se/policies/technologies/ads/

– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

8. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller naturligtvis även för din beställning och inloggning som kund. Vi använder därvid krypteringssystemet TLS (Transport Layer Security) resp. SSL (Secure Socket Layer).

Dessutom säkrar vi vår webbplats och övriga system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.

6. Beställning och betalningsvillkor

6.1. Då Konsumenten får en orderbekräftelse i form av ett e-postmeddelande av Tjänsteleverantören där frakttiden samt tillgängligheten av produkten uppkommer, bildas ett bindande köpekontrakt.
6.2. Om inte annat överenskommits med Tjänsteleverantören, måste betalning till Tjänsteleverantören ske före beställningen godkänts.
6.3. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att upphäva köp på basis av saldofel i systemet.
6.4. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att inte godkänna beställningar.

7. Produktpriser

7.1 Produktens pris är det på Tjänsten vid köptillfället synliga priset.
7.2. Till priset läggs också fraktpris. Alla fraktpriser är synliga på Tjänsten före konfirmationen av beställningen.
7.3. Tjänstens priser visas åt Konsumenten i Euro (EUR)
7.4. Då beställningen görs till ett EU-land innehåller priserna mervärdesskatt enligt finsk mervärdesskattlag.
7.5. Då beställningen görs till ett land utanför EU står Konsumenten själv för alla kostnader som kan uppkomma (tull, mervärdesskatt, etc.) i beställnings- och leveranslandet.

8. Frakt

8.1. Tjänsteleverantören levererar den sålda produkten åt Konsumenten genom en tredje part.
8.2. Tilläggskostnader för leverans läggs till priset av beställningen. Alla tilläggskostnader finns synliga i köpkorgen.
8.3. Leveranstiden varierar på produkten. Leveranstiden beror på tillgängligheten av produkten samt leveransdestinationen. De tillgängliga leveransmöjligheterna uppkommer i Tjänsten.
8.4. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för dröjsmål som orsakas av force majeure.
8.5. Tjänsteleverantören behåller rättigheten att leverera produkter som beställts i samma beställning separat.
8.6. Tjänsteleverantören är ansvarig då produkten försvinner eller skadas under leverans.

9. Avbeställning samt returnering

9.1. Konsumenten har rättigheten att returnera beställd produkt inom 14 dagar från dagen då han/hon mottagit produkten enligt finländsk konsumentlagstiftning. Rätten till returnering gäller inte för produkter som producerats eller ändrats enligt konsumentens önskemål, såsom t-skjortor, affischer och andra on-demand-produkter. Om beställningen returneras ansvarar Konsumenten för returfraktens kostnader och Tjänsteleverantören uppbär en fraktavgift för paket som inte hämtats ut av Konsumenten och returnerats till Tjänsteleverantören.

9.2. Vid returnering av produkt måste:

 1. köpet annulleras inom 14 dagar från det att Konsumenten mottagit produkten
 2. produkten vara oanvänd
 3. produkten vara i sådant skick som den var då Konsumenten tog emot den och alla delar måste finnas.
 4. Produkten måste vara packad i originalförpackningen.

9.3. Produkten bör returneras direkt efter annullering av köp.
9.4 Då Konsumenten returnerar produkter ansvarar denne för eventuella skador som uppstår på produkterna.
9.5. Konsumenten bör kontakta hej@forlaget.com innan produkten returneras.

10. Tävlingsvillkor

10.1 Tävlingens arrangör är Förlaget M, tillsammans med den partner som nämns i tävlingen.
10.2 Tävlingen är avgiftsfri och öppen för alla att delta – det finns ingen betalning för att delta och deltagandet förutsätter inte ett köp.
10.3 Genom att delta i tävlingen så godkänner deltagaren dessa användarvillkor.
10.4 Tävlingen kan pågå på olika kanaler såsom Facebook, Twitter, Instagram m.fl. samtidigt. Flera inlägg i tävlingen godtas men endast ett av dem deltar.
10.5 Slutdatumet för tävlingen nämns i samband med tävlingen, inlägg eller bidrag efter det tas inte emot.
10.6 Organisatören tar inte ansvar för bidrag eller inlägg som inte kommit fram eller kommit fram i tid.
10.7 Priset är det som anges i samband med tävlingen och kan inte bytas mot annat pris eller pengar.
10.8 Vinnaren väljs slumpmässigt eller utgående från prestation. Vinnaren meddelas personligen.
10.9 Om vinnaren inte kan nås eller inte tar emot priset inom 7 dagar från att hen meddelats, har arrangören rätt att dra tillbaka priset och välja en annan vinnare.
10.10 Tävlingen sponsras, främjas eller admininstreras inte av Facebook, Twitter, Instagram eller någon annan kanal som tävlingen arrangeras på.

 

11 Ändringar i Tjänsten och detta Avtal

Tjänsteleverantören behåller rätten att ändra på Tjänsten när som helst.

12. Lösning av tvister

Användaravtalet tolkas och genomdrivs på alla sätt enligt finländsk lagstiftning. Alla tvister som uppkommer om dessa användningsvillkor, som inte kan förhandlas, löses vid Helsingfors tingsrätt enligt finländsk lag.

13. Avtalets språk

Parterna har kommit överens om att Avtalet och alla relaterade dokument skrivs på svenska.

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan