Tua Forsström får årets Bellmanpris

Årets Bellmanpris 2018 går till Förlagets författare Tua Forsström. Priset delas ut av Svenska Akademien.

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tua Forsström Bellmanpriset för år 2018. Priset, som utgår från Stiftelsen Emma och Anders Zorns donationsfond, instiftades av makarna Zorn 1920 och skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Tua Forsström är författare, född 1947 och bosatt i Helsingfors. Hon debuterade som poet 1972 med En dikt om kärlek och annat. Förutom poesi har hon skrivit dramatik och samarbetat med tonsättare samt arbetat som förlagsredaktör. Forsströms poesi har blivit översatt till ett trettiotal språk. Hennes senaste diktsamling är Anteckningar från 2018.

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2018 tilldelades Kjell Westö. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.