Bokdonation till skolor – Muminböckerna lockar till läsning inför Read Hour

Svenska folkskolans vänner (SFV), Förlaget och Moomin Characters donerar bokpaket till alla finlandssvenska skolor. Bokpaketet består av tre valfria böcker ur Tove Janssons Muminsvit.

– Med donationen inleder Moomin Characters, SFV och Förlaget ett mångårigt samarbete som ska stärka barns och ungas intresse för läsning och skrivning. Ett gott språk utgör grunden för människans förmåga att drömma, bearbeta sina känslor samt känna empati och sympati. Utan ett nyanserat språk förlorar människan sin mest unika kvalitet, säger Roleff Kråkström, vd för Moomin Characters.

Bokdonationen riktar sig till skolor inom den grundläggande utbildningen. Bokdonationen är en del av Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj Read Hour, som utmanar hela Finland att läsa i en timme den 8 september kl. 14–15. 

– Satsningar på barns och ungas läsning har alltid varit av hög prioritet för SFV. Intresset för läsning följer ofta med genom hela livet och de positiva effekterna är många. Det stärker inte bara språkutvecklingen och inlärningen, utan öppnar också upp för nya världar och hjälper oss att förstå och greppa världen, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 

Böckerna får gärna användas i samband med rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar för årskurs 1–9, som pågår fram till medlet av september.

– Att Förlaget får främja läsning på det här sättet känns viktigt nu när det finns många krav på de ungas tid. Läs- och skrivförmåga ligger i grunden för all förståelse, även i framtiden, säger Förlagets vd Fredrik Rahka.

Skolorna har ett stort utbud Muminböcker att välja mellan och gör beställningarna själva från Förlaget.