Debutantstipendier tilldelas Ellen Strömberg och Elin Willows

Finlands svenska författareförenings debutantstipendier tilldelas Ellen Strömberg och Elin Willows.

Ellen Strömberg belönas för hennes bok Jaga vatten (S&S 2018) och Elin Willows för Inlandet (Förlaget M, 2018).
Stipendierna delas ut som ett samarbete mellan Finlands svenska författareförening och Schildts&Söderströms förlag och Förlaget M.

Avsikten med stipendierna är att uppmärksamma en författare vars skönlitterära verk getts ut för första gången på någotdera förlagen. Författareföreningen vill både gratulera till debuten samtidigt som stipendiet hoppeligen ger en möjlighet för författaren att arbeta vidare och på det sättet bidra till den finlandssvenska litteraturens fortlevnad och
blomstring.

Det här är andra gången Förlaget M är med och ger ut debutantstipendiet via Författareföreningen.

För mera information:
Peter Sandström, ordförande för Finlands svenska författareförening, tel. 040 730 3757