Framtidsvisioner kring demokratins öde

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen?

I denna antologi närmar sig nio skribenter temat ur olika synvinklar. I det 100-åriga Finland har demokratin varit en hörnsten i nationsbygget, också under tider av krig och osäkerhet. Men i det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande, som till exempel folkomröstningar och medborgarinitiativ. Har demokratin som vi känner den en framtid? Och i så fall hurudan?

”Demokratins öde” bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner. Avsikten är att väcka tankar och debatt om demokratin i dag och i framtiden. I boken medverkar följande skribenter med essäer:

Suvi-Anne Siimes, Mikko Majander, Nils Erik Forsgård, redaktör för boken, Tuuli Kaskinen, Erkki Liikanen, Janne Virkkunen, Johanna Korhonen, Leif SalménPär Stenbäck och Sami Borg.

Läsaren bjuds också på längre intervjuer kring demokratins tillstånd och framtid med Tarja Halonen och Björn Wahlroos. De intervjuas av Olav Melin.

Alla texter i boken publiceras på både finska och svenska i samma volym.

Antologin ges ut av Förlaget med ekonomiskt stöd från Finland 100 projektet.

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan