Bertell och Ringbom prisas av Svenska Akademien

Svenska Akademien har under 2020 ur egna medel delat ut belöningar på 50 000 svenska kronor fem författare, däribland Ann-Luise Bertell.

Bertell är författare och chef för Wasa Teater. Hon är född 1971 och bosatt i Vörå i Finland. Hon har skrivit för såväl barn som vuxna och dessutom rört sig mellan flera olika genrer: lyrik, prosa och dramatik. Till hennes mest uppskattade verk hör romanen Vänd om min längtan (2016) som, med existentialistisk klangbotten, berättar om en österbottnisk kvinna som utvandrar till Kanada under den stora emigrationsvågen. Hennes senaste bok är romanen Heiman från år 2020 som nominerats både till Finlandiapriset och Runebergspriset i år.

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrika Ringbom Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2020. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Lena Vendelfelts Minnesfond, och instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–1984) och hans maka Barbro (1915–2004). Stipendiet skall tilldelas ”diktare som söker hävda och värna rent mänskliga värden”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Håkan Andersson (2016), Jonas Brun (2017), Christine Falkenland (2018) och David Vikgren (2019). Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.