Holmström, Brandt och Kunnas belönas stort av SLS

Vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari belönades Förlagets författare Johanna Holmström och Tatjana Brandt stort. Även Mauri Kunnas, som i vår är aktuell med Hundarnas historiebok – Finland, en del av Sverige, belönades. Vi gratulerar!

Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Johanna Holmström för boken
Själarnas ö.

“Denna välskrivna roman är fylld av varm empati för de kvinnoöden på Själö hospital som den skildrar. Med språklig skalpell blottlägger författaren de strukturer som genom historien använts för att förtrycka och begränsa kvinnors liv. Romanen är en berörande skildring av kvinnlig vänskap och gemenskap.”

Med språklig skalpell blottlägger författaren de strukturer som genom historien använts för att
förtrycka och begränsa kvinnors liv.

Ett pris om 10 000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond fond tillfaller filosofie doktor Tatjana Brandt för boken Fängslad. Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet.

“Med brinnande engagemang och stilistisk skärpa utforskar Brandt livet och litteraturen i fruktbar och smärtsam friktion. Genom en dialog med romankonstnärer och poeter från Frances Burney till det sena 1900-talets diktare utvecklas ett sätt att läsa – och leva – där lyhördhet och oavlåtlig uppmärksamhet kan skänka tillvaron dess mening åter.”

Med brinnande engagemang och stilistisk skärpa utforskar Brandt livet och litteraturen i fruktbar och smärtsam friktion.

Ett pris om 10 000 euro ur Stiftarnas fond tillfaller författaren Mauri Kunnas för boken Koiramäen Suomen historia (Hundarnas historiebok. Finland, en del av Sverige).

“På ett pedagogiskt tilltalande sätt lyfter författaren fram historiska skeenden som sträcker sig mycket längre tillbaka än det sekel av självständighet som nu firas och visar den svenska tidens stora betydelse för vårt lands samhälleliga och demokratiska utveckling. Kunnas genomslagskraft som folkbildare är i en klass för sig.”

Boken utkommer hos oss i april 2018.

Läs alla prismotiveringar här!

Comment

Lämna ett svar