Demokratins öde bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner.

Demokratins öde

  • Pappersbok
23.90

Slut I lager

Meddela mig när produkten finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523330894
  • Utgivningsår: 20170901
  • Titel: Demokratins öde
  • Språk: Svenska och finska
  • Sidantal: 250
  • Format: Häftad
  • Omslag: Anders Carpelan

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen?
I denna antologi närmar sig tio skribenter temat ur olika synvinklar. I det 100-åriga Finland har demokratin varit en hörnsten i nationsbygget, också under tider av krig och osäkerhet. Men i det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande, som till exempel folkomröstningar och medborgarinitiativ. Vad betyder dessa för dagens demokrati och för en framtid som ter sig allt mer oviss. Har demokratin som vi känner den en framtid? Och i så fall hurdan?
”Demokratins öde” bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner. Avsikten är att väcka tankar och debatt om demokratin i dag och i framtiden. I boken medverkar följande skribenter med essäer: Nils Erik Forsgård (red.), Mikko Majander, Erkki Liikanen, Tuuli Kaskinen, Janne Virkkunen, Johanna Korhonen, Leif Salmén, Suvi-Anne Siimes, Pär Stenbäck och Sami Borg. Läsaren bjuds också på intervjuer kring demokratins tillstånd och framtid med Tarja Halonen och Björn Wahlroos, de intervjuas av Olav S. Melin. Boken har finansierats med medel från Finland 100 projektet.
Alla texter i boken publiceras på både finska och svenska i samma volym.