Bruun, Bruun och Willows belönas stort av SLS

Vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 2019 belönades Förlagets författare Patricia Bruun, Staffan Bruun samt Elin Willows stort. Vi gratulerar!

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius minnesfond tillfaller journalisten Staffan Bruun för boken Mitt liv på HBL, en personlig skildring av författarens många år på Finlands enda svenskspråkiga rikstidning under en period när både tidningsproduktionen och medielandskapet förändrades helt. Bruun ger en bred bild av journalistikens utveckling i Finland under decennier och den digitala revolutionens utmaningar.

Bruun ger en bred bild av journalistikens utveckling i Finland

Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillfaller författaren Elin Willows för romanen Inlandet, som är en finstämd psykologisk studie i ensamhet, utanförskap och förändring. Med stor precision skildrar Willows vardagen i ett litet samhälle i norr. Miljön och årstidernas växlingar ramar in gestaltningen av isolering på ett konstfullt sätt. Den avskalade berättelsen om en långsam anpassning till platsen får läsaren att hålla andan. 

Ur skildringen av konkret hjälparbete stiger stora frågor om den goda viljans bevekelsegrunder

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillfaller sjukskötaren Patricia Bruun för boken Efter stormen i Tshikapa. En berättelse från Kongo-Kinshasa, som växer långt utöver sina pärmar och vidgar vyer. Ur skildringen av konkret hjälparbete stiger stora frågor om den goda viljans bevekelsegrunder och konsekvenser. I glidningarna mellan fakta och fiktion demonstrerar Bruun berättelsens sammanbindande kraft. Med fokus på kroppens sårbarhet och seghet röjer hon rum för hoppingivande mänsklighet i en splittrad verklighet.

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan