Monika Fagerholm tilldelas Selma Lagerlöfs litteraturpris

"För ett författarskap som med virtuos stämföring skildrar individer och grupper som strävar efter mening i en tillvaro som inte tillåter några stabila sammanhang, en värld med ›olyckan hängande i luften‹."

Monika Fagerholm tilldelas Selma Lagerlöfs litteraturpris 2020 för ett författarskap som med virtuos stämföring skildrar individer och grupper som strävar efter mening i en tillvaro som inte tillåter några stabila sammanhang, en värld med ›olyckan hängande i luften‹.”

Monika Fagerholm (f. 1961) debuterade1987 med romanen Sham och fick ett stort publikt genombrott 1994 med Underbara kvinnor vid vatten. Underrubriken är ”En roman om syskon”. Fagerholm berättar där om två par med varsitt barn, Thomas och Renée, som umgås i sitt ”sommarparadis”. Det mesta berättas genom pojken Thomas vilket betyder att vi får fragmentariska bilder av en dramatisk ut- veckling där paradiset går förlorat, familjerna bryter upp. Också ”syskonen” går skilda vägar, Renée mot undergång medan Thomas ändå lever vidare.

Liknande situationer går igen i Fagerholms författarskap som omfattar åtta romaner och en del andra texter: där beskrivs inga paradis men genomgående är ändå att någonting går förlorat, att de sociala sam-
manhang som alla romangestalter söker slås sönder. Efter ännu en publikframgång med den egensinniga uppväxtskildringen Diva (1998) gjordes den kanske största satsningen med Den amerikanska flickan (2005) som fortsatte i Glitterscenen (2009). Flickan Eddie hemsöker den lantliga idyllen som snart visar sig vara allt annat än idyllisk, snarare en djungel av motsättningar och stridigheter. Flickan störtar ner i ett träsk och hennes lik flyter upp flera år senare som en påminnelse om det som framstår som romanernas tes: ”Mitt i livet finns en drift till död”. Romanerna har inga huvudpersoner, snarare grupper och konstellationer som kretsar kring den gemensamma upplevelsen av förlust, av obeveklig förstörelse.

Också i den följande romanen, Lola uppochner (2012) handlar det om död: det är rentav en mordhistoria i
en småstad med ett myller av inblandade i ständigt skiftande konstellationer och med rader av avslöjanden. Men även om en del klaras upp så framstår ändå livet i småstaden som oöverskådligt och obegripligt. Det är ett slags kollektivroman där alla talar i mun på varandra för att bringa reda i en tillvaro där ingenting stämmer.

Grundstämningen är ändå individernas ensamhet och deras sorg över det som är lika uppenbart som oförklarligt.

I Fagerholms senaste roman, Vem dödade Bambi? (2019), har kollektivet krympt. Där finns rentav en huvudperson, Gusten, och romanen berättas nu i och genom hans och några andras medvetanden.

Också här slås sammanhangen sönder av en avgörande händelse, en ”katastrof”: en gruppvåldtäkt. Gusten deltar, möjligen motvilligt, och är i alla händelser den som rapporterar händelsen och därmed slutligen bryter de sociala band som knöt samman gruppen. Romanen skildrar inte bara pojkgruppen och deras flickvänner utan också några mödrar i karriären och Fagerholm ger sig därmed möjlighet att utveckla sin talang för social satir.
Grundstämningen är ändå individernas ensamhet och deras sorg över det som är lika uppenbart som oförklarligt.

Selma Lagerlöfs Litteraturpris är avsett som belöning för framstående författare i Selma Lagerlöfs anda. Detta kriterium får ges vidsträckt innebörd. Selma Lagerlöfs Litteraturpris delas ut av en stiftelse med samma namn. Den har sitt säte i Sunne, Sverige. Prisnämnden består av ledamöter utsedda dels av stiftelsen, dels av Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöfsällskapet och Kungliga biblioteket.

Birgitta Trotzig mottog det första priset 1984. Kristina Sandberg fick det 2019. Lördagen den 15 augusti 2020
delas Selma Lagerlöfs Litteraturpris ut för trettiosjunde gången. Prissumman är 100000 kronor.