Anna Rotkirch

Anna Rotkirch är född 1966 i Helsingfors. Hon har verkat som docent och familjeforskare vid Helsingfors universitet och sedan 2010 leder hon Befolkningsförbundets forskningsinstitut. Vid sidan av vetenskapliga artiklar skriver Rotkirch gärna populärvetenskapligt, boken Tillsammans – Om familjelivets härlighet och svårighet utkom 2014 och hon är regelbunden kolumnist för flera tidningar. Tidigare essäistik inbegriper Postfeminism och Nya Tider – kritiska samtal från de märkliga åren.

Aktuellt

,

Anna Rotkirch: Kataklysm

Anna Rotkirch