Åsa Slotte

Åsa Slotte är född 1974, bor i Åbo och är forskare i filosofi. Hon har undersökt sambandet mellan medicin och etik och fördjupat sig i anorexibegreppet.