Eva Odrischinsky

Eva Odrischinsky är född 1953 i Helsingfors, numera bosatt i Jerusalem. Hon har studerat historia och teater- regi och jobbat på diverse teatrar och på Yle. 2011 gav hon tillsammans med Mikaela Hasán och Mats Gezelius ut boken Jerusalem: En bok som hjälper dig att gå vilse.