Jörgen Mattlar

Jörgen Mattlar är född 1966 i Grankulla. Han flyttade som ung vuxen till Stockholm och arbetade som båtvarvs- och byggnadsarbetare. Efter en period i arbetslöshet påbörjades studierna vid Uppsala universitet som ledde fram till en magisterexamen i litteraturvetenskap och arbete som gymnasielärare. Efter några år som verksam lärare inledde han forskarstudier och han disputerade 2008. Sedan dess arbetar Jörgen Mattlar som universitetslektor vid Uppsala universitet.