Jörgen Mattlar Förlaget Profilbild Vid

Jörgen Mattlar

Biografi

Jörgen Mattlar är född 1966 i Grankulla. Han flyttade som ung vuxen till Stockholm och arbetade som båtvarvs- och byggnadsarbetare. Efter en period i arbetslöshet påbörjades studierna vid Uppsala universitet som ledde fram till en magisterexamen i litteraturvetenskap och arbete som gymnasielärare. Efter några år som verksam lärare inledde han forskarstudier och han disputerade 2008. Sedan dess arbetar Jörgen Mattlar som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få -10% rabatt i nätbutiken!