Koko Hubara

Koko Hubara, född 1984, är författare, översättare och skrivhandledare. Essäsamlingen Bruna flickor (2018) hyllades och väckte diskussion i Finlands litterära finrum där det tidigare inte funnits plats för icke-vita personer. 2015 grundade hon bloggen Ruskeat Tytöt, som idag är en sajt med över fyrtio medarbetare. Hon har översatt Roxanne Gays essäsamling Bad Feminist till finska. Hubara är född i Vanda, med rötter i Viborg, Kemijärvi, Israel och Jemen. Romanen Bechi (2021) är Hubaras skönlitterära debut.

Aktuellt

, ,

Läs utdrag ur romanen Bechi – om vådan av att vara mor …

Koko Hubara

Koko Hubara: En spellista till Bechis mamma

Koko Hubara