Leena Sahlström

Leena Sahlström, född 1970, var veterinär och arbetade före sin sjukdom som riskvärderingsforskare.