Lina Bonde

Lina Bonde, född 1990, är poet och forskare. Hon debuterade 2020 med tecknar snö. För tillfället doktorerar hon om postkolonial miljöpolitik och genus med fokus på Accra, Ghana. Hon är uppvuxen i Nykarleby och numera bosatt i Helsingfors.

Aktuellt

Förlaget Live med Lina Bonde

Lina Bonde

, ,

Lina Bonde: Utdrag ur ’om er mamma & om mig’

Lina Bonde

Lina Bonde: Musik till ’tecknar snö’

Lina Bonde

Lina Bonde: i lager faller huden av

Lina Bonde

,

Lina Bonde: Jag har alltid velat läsa om sex

Lina Bonde