Sirke Happonen

Forskaren och fackboksförfattaren Sirke Happonen hör till de mest framstående Tove Jansson-experterna i Finland. I sin doktorsavhandling Vilijonkka ikkunassa (2007) undersökte hon samspelet mellan text och bild i berättelserna om Mumintrollet. Hon har också skrivit den älskade Muminguiden (2012) samt översatt Tove Janssons tidigaste verk till finska.