Ge miljön en chans

Finland 2019

27.90

I lager

Några av de viktigaste besluten gällande internationellt och finländskt miljöarbete har gjorts under 1980-talet. Dåvarande miljö- och bostadsminister Kaj Bärlund berättar i sina memoarer om de turbulenta åren och förhandlingarna som ledde fram till olika slags miljöskydd både globalt och lokalt.

Alltid har spelet i riksdagens korridorer och på den internationella arenan inte varit rent. Relationerna till både de östra och västra grannarna har satts på prov, liksom relationerna till de andra partierna och partikamraterna. I memoarerna berättar Bärlund om sina insatser för bland annat strandskyddet och naturparken i Koli samt skapandet av demokratiska institutioner i Östeuropa. Vi får veta hur det egentligen går till i Finlands riksdag och inom Förenta nationerna när miljön står på spel.

 

Förlaget distribuerar boken.

Utkommer i augusti 2019

Alltid har spelet i riksdagens korridorer och på den internationella arenan inte varit rent

Kaj Bärlund

Författare

ISBN 9789529416233
Utgivningsår 2019
Titel Ge miljön en chans
Språk Svenska
Sidantal 230
Format Inbunden