Texter föds och utvecklas alltid i ett sammanhang. Det innebär ibland att helheten börjar leva och stiger fram som en nödvändighet.

Människohundarna – 12 röster

  • Pappersbok
  • Ljud- och e-bok
25.90

Endast som e-bok

Information

  • ISBN: 9789523330887
  • Utgivningsår: 20170801
  • Titel: Människohundarna – 12 röster
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 150
  • Format: Häftad
  • Omslag: Lotta Green

Människohundarna är en samling texter som vuxit fram under den tvååriga författarutbildningen Litterärt skapande (2016- 2017). I Människohundarna ger tolv skribenter sin syn på de teman och idéer som utgjort ramen för kursen. De analyserar sig själva, varandra och sina förväntningar på varandet i största allmänhet. En kompakt samling litterära stycken som sjuder av liv, rörelse och röster.

Litterärt skapande, i regi av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia, sträcker sig över två år och ger därmed utrymme för en litterär mognadsprocess under kurstiden. Utbildningen har med tiden blivit mycket efterfrågad. I denna upplaga deltar Hanna Ylöstalo, Anne Hietanen, Michaela von Kügelgen, Martin Högstrand, Marika Aminoff-Sundell, Christa Nordlund-Hiltunen, Ingrid Weckström, Ia Trapp, Terhi Paukku, Ville Lindholm, Patricia Bruun och Lotta Green.

Det talas om svenska språkets tynande tillvaro i Finland och visserligen stämmer det på ett strukturellt plan men då det kommer till skönlitteratur är jag mer än hoppfull. Det här är framtidens kommande författare.

SVENSKA YLE