Litterärt Skapande

Författarutbildningen Litterärt skapande, i regi av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia, sträcker sig över två år och ger därmed utrymme för en litterär mognadsprocess under kurstiden. Utbildningen har med tiden blivit mycket efterfrågad. I denna upplaga deltar Hanna Ylöstalo, Anne Hietanen, Michaela von
Kügelgen, Martin Högstrand, Marika Aminoff-Sundell, Christa Nordlund-Hiltunen, Ingrid Weckström, Ia Trapp, Terhi Paukku, Ville Lindholm, Patricia Bruun och Lotta Green.

Aktuellt

Hundar förklarar inte sig själva

Litterärt Skapande