En översikt över hur genomkrigisk vår europeiska historia varit

Mellan Sverige och Ryssland

  • Pappersbok
31.80

Kommande

Meddela mig när produkten finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523336056
  • Utgivningsår: 20240815
  • Titel: Mellan Sverige och Ryssland
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 340
  • Format: Häftad
  • Omslag: Anders Carpelan
  • Översättare: Håkan Forsgård

I essäboken Mellan Sverige och Ryssland belyser diplomaten och Rysslandsexperten René Nyberg Finlands svåra läge mellan två stormakter under flera hundra år.

År 1493 knöts Nordens första vänskaps-, samarbets- och biståndspakt mellan Danmark och det ryska storfurstendömet. Orsaken var deras gemensamma fiende Sverige. När det stora nordiska kriget var över 1721 inleddes i Danmark en period av fred, medan Sverige fortsatte att drivas in i det ena förödande kriget efter det andra. Varför blev det så?

För Sveriges del försvann det ständiga hotet om ett tvåfrontskrig först när Finland förlorats till Ryssland 1809 och Danmark tvingats avstå Norge till Sverige. Det var då som två blev fyra.

Nybergs essäer överraskar. Intressanta paralleller dras mellan nuet och det förflutna. Läsaren ges en bred och angelägen översikt över hur genomkrigisk vår europeiska historia varit.

Utkommer i augusti