Potsdamer Platz är riktmärke under förflyttningar genom ett höstligt Berlin

Potsdamer Platz – En dikt

  • Pappersbok
25.90

Finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523331860
  • Utgivningsår: 20190301
  • Titel: Potsdamer Platz – En dikt
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 400
  • Format: Häftad
  • Omslag: Tom Backström

VINNARE AV RUNEBERGSPRISET 2020

Det vi vet är att en gång kommer vår värld att gå under:

därför måste vi emigrera till en ny värld.

men det är fortfarande samma värld.

en gång kommer denna nya värld att gå under

tillsammans med hela vårt universum:

därför måste vi emigrera till ett nytt universum.

när vi säger att vårt sätt att leva håller på att försvinna

menar vi det faktiskt, snart ska ingen mer leva så här;

vår senila hemlängtan ska mötas av oförståelse och förakt.

i historien ges ingen bekräftelse.

Potsdamer Platz, torg och trafiknav i centrala Berlin, har en ödesmättad historia. Decennierna före andra världskriget tävlade platsen i urban lyskraft med Piccadilly Circus i London och Times Square i New York, 1945 låg allt i ruiner. I nästan trettio års tid skars området itu av Berlinmuren. Idag har torgmiljön återuppstått i radikalt förändrad skepnad. De äldre versionerna är sedan länge demolerade, men det förflutna är ändå osaligt närvarande.

I Ralf Andtbackas elfte diktbok, som spänner över 400 sidor, är Potsdamer Platz riktmärke under förflyttningar genom ett höstligt Berlin. Dikten är ett försök till orientering och inlyssning i minnet, glömskan, sönderfallet och det växande bruset. Rösten är på en och samma gång mänskligt vittnande och en syntetisk konstruktion – ju längre färden framskrider alltmer algoritmiskt modulerad.

Ralf Andtbacka hör enligt min mening till de mest fascinerande poeterna på svenska idag.

SVENSKA DAGBLADET

Jag läser Ralf Andtbackas diktsamling "Potsdamer Platz" som 2010-talets Aniara. Fast söndersprängd i sin form och humanitet.

VASABLADET

Ralf Andtbackas bok Potsdamer Platz är en långdikt som likt en kameleont byter färg och form när det behagar författaren. Det fina är att den spelar på så många olika strängar: historiska, arkitektoniska, logistiska, merkantila och så vidare. Tillsammans ljuder alla dessa strängar som en storstadssymfoni.

SVENSKA YLE

Precis som Potsdamer Platz har genomgått många faser genomgår denna bok många faser, och även här finns det storhetsperioder såsom de citerade sjukdomsbeskrivningar och den insmugna fackprosan.

HUFVUDSTADSBLADET