En thriller skriven med stor kunskap om miljöerna i det förrevolutionära S:t Petersburg

Storm över S:t Petersburg

  • Pappersbok
31.80

Finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523333918
  • Utgivningsår: 20210915
  • Titel: Storm över S:t Petersburg
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 260
  • Format: Inbunden
  • Omslag: Anders Carpelan

Romanen Storm över S:t Petersburg handlar om de två finländska aktivisterna Ebba och August Stenberg. Syskonen tar tåget till det ryska imperiets huvudstad med uppdrag att mörda Finlands ministerstatssekreterare Constantin Linder.

Året är 1905 och Linder är en av storfurstendömet Finlands mäktigaste män eftersom det är han som inför tsaren i S:t Petersburg föredrar alla ärenden som gäller Finland. I Helsingfors har den hårda kärnan bland självständighetsförespråkarna organiserat sig till väpnad kamp. Två uppseendeväckande mord har redan utförts: Eugen Schauman har skjutit generalguvernören Nikolaj Bobrikov och Lennart Hohenthal prokuratorn Eliel Soisalon-Soininen. De politiska morden har dock inte lättat på det ryska förtrycket, snarare tvärtom.

Vi läser idag om terrorism i olika hörn av världen. För drygt 100 år sedan var många finlandssvenskar inblandade i en likartad verksamhet i kampen för ett självständigt Finland. När politik och diplomati inte gav resultat kunde kanske våld göra det ...

I S:t Petersburg får Ebba och August hjälp av sina ryska kamrater, för attentatet mot Linder kräver både lokalkännedom, spaning och kunskap i hur man bygger bomber.

Anders Mårds roman är en thriller skriven med stor kunskap om miljöerna i det förrevolutionära S:t Petersburg. Den utspelar sig mot en historisk fond som existerat, även om syskonen Ebba och August och deras resa till tsarens metropol är fiktion.

Anders Mård har skrivit en trovärdig thriller om finlandssvenska aktivister. Med närvarokänsla och uppenbar kärlek till sin ryska hemstad.

ÖSTERBOTTENS TIDNING

En tät och intrigdriven thriller som utspelar sig i en väl vald historisk miljö.

SVENSKA YLE

Det är snyggt gjort, han skriver väl, han kan miljöerna bra, han lyckas levandegöra gatulivet och interiörerna, och han är historiskt påläst.

HUFVUDSTADSBLADET

En tätt sammanhållen och mycket intressant berättelse om hur en människa kan vilja bli terrorist och om när högstämda ideal möter den banala verkligheten.

BTJ