FRLGT:s matte-quiz – kolla rätt svar här!

Vi delade i våra somekanaler en liten matte-quiz med uppgift att räkna ut vilken siffra de olika böckerna står för. Scrolla nedanför bilden för de rätta svaren! 

Så här såg uppgiften ut:

Så här räknar du ut siffrorna för de olika böckerna:

tecknar snö – svar 3 dvs. summa 9 delat på 3 = 3

Silver – svar 2 dvs. 7 minus 3 (för tecknar snö) ger 4 kvar, delat på 2 = 2

Jinko – svar 4 dvs. summa 10 minus 2 (Silver) x 3 (tecknar snö) = 10 – 6 = 4

Nationensvar 1 dvs. 4 (Jinko) x 2 (Silver) = 8 och 11 – 8  = 3 (tecknar snö) så det måste vara 1 x 3 = 3 dvs. svar 1

Tack för deltagandet, hoppas det var kul!