Astra

Är du trött på de ensidiga massmedierna? På könsrollerna Stereotypierna? Sexismen? Helt enkelt utled på patriarkatet? Det är vi också. Därför är tidskriften Astra allt annat än det. Astra är feministisk debatt, queerkaos och systerskap. Samhällsgranskning och antirasism. Kärlek & revolution i fyra fullspäckade nummer om året.

Aktuellt

Tre orädda röster om moderskap

Astra