Bo Carpelan

Bo Carpelan, född 1926 i Helsingfors, död 2011 i Esbo, var en finlandssvensk författare, litteraturkritiker och översättare. Han var en av de mest uppburna och mångsidigt produktiva författarna i Finland under slutet av nittonhundratalet och början av tvåtusentalet. Hans produktion omfattar ett tjugotal diktsamlingar, ett tiotal prosaverk, barnböcker, en doktorsavhandling om Gunnar Björling, litteraturkritik i Hufvudstadsbladet, översättningar av finsk skönlitteratur dramatik och operalibretton.