Hannah Lutz

Hannah Lutz, född 1984, är uppvuxen i Ekenäs och bor nu i Danmark. Som författare arbetar hon både individuellt och kollektivt, och skriver bland annat radiodramatik, noveller och essäer. Vildsvin är hennes första roman. Boken har utkommit i dansk översättning (2016), och utkommer nu på originalspråk i Sverige och Finland.

Aktuellt

,

Hannah Lutz: Förord till Tove Janssons Rent spel

Hannah Lutz

,

Hannah Lutz: Boken är längtan

Hannah Lutz