Heikki Helanterä

Heikki Helanterä har forskat i myrornas evolution, beteende och ekologi i 20 år. Han är biträdande professor i ekologi och genetik vid Uleåborgs universitet.