Katja Bargum

Katja Bargum skrev sin doktorsavhandling om myrors sociala evolution 2007. Sedan dess har hon arbetat bland annat som chefredaktör för en vetenskaplig tidskrift i London samt som vetenskapsjournalist för Hufvudstadsbladet och Yle. Bargum erhöll tillsammans med professor Hanna Kokko statspriset i informationsspriding och även Svenska Litteratursällskapets pris för faktaboken Torsken som krympte och andra evolutionära mirakel 2009.

Aktuellt

Katja Bargum: Försvarsmakten delar karantänstrategi med …

Katja Bargum