Magnus Appelberg

Författaren Magnus Appelberg har ägnat sig åt köldexponering som ett medel för återhämtning och sinnesfrid.