Huset vid kajen

Finland 2020

34

I lager

Det Donnerska huset vid Norra Kajen i Helsingfors var under decennierna kring sekelskiftet 1900 en betydande träffpunkt för den politiska och vetenskapliga eliten i Finland. Huset stod klart 1890 och hade låtit byggas av senator Otto Donner, som genom sin verksamhet bidrog till landets nationella uppvaknande. Sedermera har huset bebotts av Otto Donners efterkommande, varav i synnerhet sonen Kai Donner var synlig och aktiv inom samhälleliga och kulturella debatter i Finland.

Husets, Finlands och Helsingfors historia är omöjlig att skilja åt. Historikern Kasper Kepsus bok om det Donnerska huset handlar därför inte bara om en kulturhistoriskt värdefull byggnad, utan fungerar också som en inblick i det finska nationsbygget och den borgerliga stadskulturen i Helsingfors. Samtidigt är det en berättelse om familjelivet i den donnerska släkten, vars representanter har bott i huset i sex generationer.

Det Donnerska huset var Jörn Donners barndomshem och en av dess bostäder har sedermera fungerat som hans kontor i över ett halvt sekel. ”Huset vid Kajen: Donnerska huset, Helsingfors och Finland” blev ett av Jörn Donners sista projekt. I december 2019 intervjuade han sin bror Joakim Donner och författade en text om honom till boken. Detta blev Jörn Donners sista litterära alster.

Ansvarig utgivare: Donner Productions Oy

Förlaget distribuerar boken

 

Detta blev Jörn Donners sista litterära alster.

Kasper Kepsu

Författare

Jörn Donner

Författare

Rafael Donner

Författare

ISBN 9789529430802
Utgivningsår 2020
Titel Huset vid kajen
Språk Svenska
Sidantal 130
Format Inbunden
OmslagAnders Carpelan