Det var inte innehållet i kartläggningen som överraskade, utan slutsatserna.

Vetenskapen och förnuftet

  • Pappersbok
29.40

Finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523334830
  • Utgivningsår: 20220915
  • Titel: Vetenskapen och förnuftet
  • Språk: svenska
  • Sidantal: 150
  • Format: Danskt band

Filosofen Georg Henrik von Wright överraskade världen med den första boken i sin ”dystopiserie”: Vetenskapen och förnuftet 1986. Boken är en kartläggning av den moderna naturvetenskapens världsbild och en undersökning av hur vetenskapen via teknologin inverkat på människans livsvillkor. ”Ett försök att förstå vår samtid”, som von Wright skriver i förordet.

Det var inte innehållet i kartläggningen som överraskade, utan slutsatserna. En av dem uppfattades som en direkt varning: mänskligheten kanske stod inför sin egen undergång som art på grund av kringskurna möjligheter att i tid minska ”skövlingen och nedsmutsningen av naturen”.
 
Ordet klimatförändring nämns bara en gång men den pessimism visavi mänsklighetens överlevnadsmöjligheter som von Wright gav uttryck för har inte blivit inaktuell, inte heller det hopp han såg i gräsrotsrörelser och protester med botten i ”människans rationella anlag”.
 
Förlaget kommer att fortsätta att publicera utvalda verk av Georg Henrik von Wright med avsikt att aktualisera en viktig röst i samhällsdebatten från inte längre än några decennier bakåt.
 
I nyutgåvan av Vetenskapen och förnuftet ingår ett efterord av filosofen Fredrik Lång. Nyutgåvan är unik också såtillvida att det i boken ingår texträttelser skrivna för hand av Georg Henrik von Wright.

Varningarna för teknikexpansion och nya sjukdomar ekar kusligt aktuella också i dag.

HUFVUDSTADSBLADET