Ralf Andtbacka och Monika Fagerholm belönas av De Nio

Förlagets författare Ralf Andtbacka och Monika Fagerholm belönas för sin litterära gärning av den svenska litterära akademin Samfundet De Nio.

Ralf Antbacka är aktuell med poesisamlingen Potsdamer Platz – En dikt, hans elfte bok som spänner över 400 sidor där Potsdamer Platz är riktmärke under förflyttningar genom ett höstligt Berlin. Dikten är ett försök till orientering och inlyssning i minnet, glömskan, sönderfallet och det växande bruset. Rösten är på en och samma gång mänskligt vittnande och en syntetisk konstruktion – ju längre färden framskrider alltmer algoritmiskt modulerad.

Ham belönas med De Nios Vinterpris på 100 000 kronor.

Monika Fagerholm belönas med Stina Aronsons pris på 150 000 kronor.

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Enligt stadgarna ska  ledamöterna vara jämnt könsfördelade och ordförandeposten ska alternera mellan en kvinna och en man.