Tatjana Brandt belönas av Samfundet De Nio

Förlagets författare Tatjana Brandt belönas för sin litterära gärning av den svenska litterära akademin Samfundet De Nio.

Tatjana Brandt är aktuell med essäsamlingen Fängslad,  en personligt hållen essäbok om litteratur och livet, om depression och läsning, eskapism, död och överhettade känslor. Hon belönas med ett julpris på 50 000 svenska kronor.

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Enligt stadgarna ska  ledamöterna vara jämnt könsfördelade och ordförandeposten ska alternera mellan en kvinna och en man.