Ulla-Lena Lundberg

Ulla-Lena Lundberg (i mitten) är född på Kökar och numera bosatt på Åland. Hon är fil.mag. (etnologi och religionsvetenskap) vid Åbo Akademi där hon även har titeln hedersdoktor. Lundberg har skrivit ett tjugotal hyllade verk, bland dem hennes episka sjöfartstrilogi. Hon har mottagit en rad priser för sina böcker, bland annat Finlandiapriset som hon tilldelades 2012 för romanen Is.

Bokens bildredaktör Per-Ove Högnäs är etnolog, skötbåtsseglare och dokumentärfilmare, främst känd för filmer som Den lyckliga kon, Edos mack och Hertiginnans sista resa. Han är medförfattare i ett antal böcker om åländsk allmogesjöfart och skeppsbygge, t.ex. Med folk och fisk över Ålands hav, Storbåten, och Galeasen Albanus (med Jerker Örjans) och om jakt på Kökar, Männen som kom från havet (med Ulla-Lena Lundberg). Han är bosatt i Mariehamn och Bomarsund.

Freya Darby är dotter till bokens huvudpersoner Pamela och Sven Eriksson. Hon är initiativtagare till att hennes barndomshem Skeppargården Pellas i Granboda i Lemland blev museum, och har varit dess eldsjäl i alla år, livligt verksam som husmor och allt i allo. Freya förvaltar Pamela Erikssons stora privatarkiv.