Rea!

I det som utelämnas sipprar känslorna in

Pappa

  • Pappersbok
15.90 (29.40)

Finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523332904
  • Utgivningsår: 20200812
  • Titel: Pappa
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 200
  • Format: Häftad
  • Omslag: Tom Backström

”Vems pojke är du?”
”Pappas.”
Han för handen över sonens nacke, smeker sonens nackhår. Huden är mjuk mot pappas fingrar. ”Man ser det på dig. Du ser ut som pappa. Samma ögon och näsa. Samma stiliga drag. Sjukskötarna på sjukhuset sa direkt att det här måste vara er son. Mamma din höll på att bli utan. Pappas pojke.”

Reidar är en vanlig man i ett höghus i en finländsk småstad. Han är frånskild, sjukpensionerad och sonen Tony är hans ögonsten. Men att vara pappa är inte enkelt när sonen ömsom tiger som muren, ömsom gråter snoriga tårar. Samtidigt som Reidar försöker förstå sig på sin son ställer hans åldrande mamma krav på honom. Han antecknar om väder och vind, och i det som utelämnas sipprar känslorna in.

I Pappa återvänder vi till 90-talets lågkonjunktur, till sensommaren samma år som romanen Mamma utspelar sig. Constance och Reidars separation och dragkamp om sonen Tony utgör fond för berättelsen om en familj som kännetecknas av känslostormar, mångspråkighet och mycket kärlek.

Adrian Perera skriver en omisskännlig prosa där karaktärerna djupnar genom ett träffsäkert gehör för dialog. Perera undersöker manlighet och mänsklighet, generationsskillnader och finländsk identitet.

Adrian Perera skriver en prosa som tar risker, det är mycket välkommet inom vår litteratur där man ofta tittar många gånger åt alla håll innan man vågar språnget.

ÅBO UNDERRÄTTELSER

Det är framför allt två kvaliteter som utmärker Adrian Pereras prosa: ett ofelbart öra för dialog, och ett eget sätt att lyriskt gestalta omvärlden.

SVENSKA YLE

Som barn till en finlandssvensk far och en mor från Sri Lanka lever huvudpersonen i Adrian Pereras roman mitt i ett spänningsfält av strukturell rasism, slapphänt exotisering och ambivalent acceptans.

HUFVUDSTADSBLADET

Genom hela romanen löper kärleken, den där angelägna men undflyende känslan som varken är lätt att formulera, greppa eller leva ut. 

ÖSTNYLAND

En läsvärd och välkomponerad bok.

BTJ