Prisregn över Förlagets författare på Runebergsdagen

Vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 2021 belönas fem av Förlagets författare och illustratörer stort. Vi gratulerar!

Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller illustratören och författaren Linda Bondestam för boken Mitt bottenliv. Av en ensam axolotl. Bondestam excellerar som bilderboksberättare med denna skimrande vision av livskraft i klimatkrisens skugga. Den pyttelilla axolotlen – otippad antihjälte och överlevare – vänder läsarens blick från mänsklighetens navel mot ett scenario där naturen överlever människan. En samtidigt vågat vass och hjärtevarm kärleksförklaring till den ömtåliga planet vi bebor

Ett pris om 18 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller dramatikern och prosaisten Milja Sarkola för Mitt kapital, en roman vars huvudperson är besatt av att kalkylera sina pekuniära och andra resurser. Genom textens sakligt iakttagande ton, bemängd med skarpsinne och tragikomik, förmedlas övertygande insikten om hur genomgående vardagens ekonomisering präglar vår samtid och inte minst kulturprekariatets liv. Texten roar och oroar, och väcker växelvis avståndstagande och igenkänning.

Ett pris om 7 500 euro var ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Minna Lindeberg och illustratören Malin Ahlsved för boken Tillsammans ska det vara vi tvåI vackert samspel skapar de två bilderbokskonstnärerna en finstämd berättelse om ensamhet och längtan. Fantasin om att befria hundarna i Viborg står mot vardagens svårigheter att trivas i den egna dagisflocken. Hungern efter tillit, drömmen om frihet, det försiktiga accepterandet av gemenskap: allt ryms i denna nästan utopiska bok.

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillfaller journalisten Charlotta Buxton för boken Landet som äter sig självt. Att leva med BrexitI denna aktuella samhällsreflektion resonerar Buxton kring hur den individuella människans liv gestaltas i resonans med samhälleliga processer, och hur vår nutid växer fram ur det förflutna. Boken är uppfriskande fri från fördömanden, och genomsyras av ett empatiskt förhållande till makthavare, väljare och individer vars liv påverkas av politiska beslut.