Björn Wahlroos

Björn Wahlroos är styrelseordförande för finanskoncernen Sampo och skogsbolaget UPM-Kymmene. Hans memoarer med titeln ”Från barrikaderna till bankvärlden” utkommer på svenska i oktober 2021 hos Förlaget.