Vår kultur och våra värderingar sägs vila på gamla judisk-kristna och grekisk-romerska betraktelsesätt och normer. Men hur har dessa i sin tur uppstått?

Ansiktet i månen

  • Pappersbok
  • Ljud- och e-bok
29.90

Endast som e-bok

Information

  • ISBN: 978-952-333-021-4
  • Utgivningsår: 20160915
  • Titel: Ansiktet i månen
  • Språk: Svenska
  • Sidantal:
  • Format:
  • Omslag: Anders Carpelan

Vår kultur och våra värderingar sägs vila på gamla judisk-kristna och grekisk-romerska betraktelsesätt och normer. Men hur har dessa i sin tur uppstått? Den frågan tar Fredrik Lång upp i sin essä, och visar att det är möjligt att härleda förhållningssätt och tankar i vårt sätt att förstå tillvaron till de upplevelser som judarna respektive grekerna och romarna erfor under den epok när dessa tongivande tankemönster skapades.

Det första kapitlet, Jerusalem, handlar om hur judarnas femtioåriga slaveri i Babylon och fortsatta upplevelse av att vara förtryckta av andra folk påverkade deras sätt att förstå sig själva som underkastade en nyckfull Herre. Det andra kapitlet, Athen, visar hur en helt annan och motsatt mentalitet uppstått i och med att grekerna inte var slavar utan tvärtom höll sig med slavar. Deras mentalitet kom därför att präglas av frihet och självtillräcklighet.

Till slut visar Lång hur dessa två förhållningssätt fusionerades i Rom under namnet kristendom. Den dualismen lever kvar i vår vardag, i våra sekulariserade kristna samhällen.

"Perspektiven är hisnande, ibland oväntade, ibland förvirrande. Det som inte tillfredsställer mig med den här boken är också det som gör mig nyfiken."
HUFVUDSTADSBLADET

"Ansiktet i månen är en välskriven och mycket intressant bok"
SVENSKA YLE

"Fredrik Långs essäbok Ansiktet i månen är en elegant översikt över grundläggande tanketraditioner i västerländsk idéhistoria."
NY TID