Lång drar en linje tvärs genom Europa, mellan nord och syd.

Geosofi – Bilder på en utställning

  • Pappersbok
  • Ljud- och e-bok

Information

  • ISBN: 9789523333079
  • Utgivningsår: 20200915
  • Titel: Geosofi - Bilder på en utställning
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 250
  • Format: Häftad
  • Omslag: Anders Carpelan

TILLDELADES TOLLANDERSKA PRISET 2021!

 

Varför har vi en kapitalistisk samhällsordning i väst? Den tyska filosofen Max Weber hävdade för litet mer än hundra år sedan att ett underliggande villkor för detta var att västvärlden genomsyrades av en protestantisk anda. Däremot frågade han sig inte hur eller varför denna anda uppstod just i norra Europa. Det gör däremot Fredrik Lång.

Lång följer här upp temat slaveri och frihet från sin förra bok Ansiktet i månen (2016), och visar hur Nordeuropa, som aldrig nåddes av de brutala motsättningar som präglade Romarrikets slavekonomi, genom historien bevarat mentala och kulturella uttryck för frihet och självtillräcklighet, och därför avvisade de tros- och förståelseformer som den katolska kyrkan några hundra år tidigare hade lyckats införa i norra och västra Europa.

Lång drar en linje tvärs genom Europa, mellan nord och syd. Det handlar för den föreställda framtidens del om i vilken utsträckning den är styrd av ett okänt öde eller innehåller en möjlighet till personlig frälsning.

Långs essäistiska texter förenar bildning med nyfikenhet, vilja att se och förklara med en tydlig önskan att få mig som läsare att inte bara följa med, ledd av honom, utan själv tänka vidare.
SVENSKA DAGBLADET

Fredrik Långs bok är ett resultat av en tänkare som är djupt originell och närmast besatt av en tanke, detta att skapa ett eget filosofiskt helhetssystem.
VASABLADET

Detta är en oavlåtligt intresseväckande och bildande bok om Europas historiska och filosofiska arv.
BTJ

Fredrik Lång ägnar sig i sin nya bok åt filosofi som tankeverksamhet i den bemärkelsen att den skapar nya problem. Det är i sig befriande. Boken erbjuder inga korta och koncisa svar på frågeställningen, utan en anhopning problemställningar och utgångspunkter för fortsatt undersökning.

HUFVUDSTADSBLADET