Accelerationism – vad är det? Vi läser Johannes Ekholms Planet Fun Fun

Johannes Ekholm
Johannes Ekholm

Begreppet accelerationism dök upp i nyheterna då fem högerextrema aktivister i finska småstaden Kankaanpää nyligen greps misstänkta för planering av terrorhandling. Enligt polisen ska ynglingarna varit inspirerade av den radikalt antisociala idén om accelerationism – men vad betyder det? För att svara på frågan vände vi oss till alla subgenrers mästare, författaren Johannes Ekholm, som i sin senaste roman Planet Fun Fun skrev om världskonspirationen kring Zalgo, och även kom in på accelerationismen i ett kapitel kallat ”Timo (vi)”. Varsågoda!

Inspelning: ZOOM0005-190603-0859.wav

REDAKTÖREN: Jag försöker på nåt sätt gestalta den här fjärilseffekten, eller vad man nu ska kalla den. Har du liksom också kunnat notera ett lite skumt förhållande mellan orsak och verkan här?
   TIMO: Jag vet inte riktigt … Vad menar du, rent konkret?
   Alltså precis som kaosmagin baserar sig det här ZAAF-memet på en rekursiv logik, som en självförverkligande profetia. Men tror du på att mem-magi kan fungera i praktiken? Jag menar … Kan Christoffers pamflett tänkas ha en liknande inverkan som kaosmagin?
   Ja. Det är en intressant fråga. Eftersom kaosmagin verkligen i praktiken fungerar. På sätt och vis är den ett redskap för att göra metapolitik … Eller man kunde hävda att all politik är en slags magi … Metapolitiken skapar en reaktionsrespons, som funkar som bränsle då diskussionen kring aktuella ämnen flammar upp. Och en politik som skapar kriser handlar uttryckligen om att man målar upp bilden av en ständig krissituation så att när något sedan sker, så har man förklaringen redo och kan snabbt köra igenom nya säkerhetsåtgärder. De politiska initiativen har legat klara i skrivbordslådan och väntat på ett lämpligt ögonblick. Sedan finns det vissa utomparlamentariska grup- peringar, som ser till att det lämpliga ögonblicket dyker upp …

Har du hört om Z-Anons konspirationsteori?
   Jag har nog hört om den, men inte varit särskilt intresserad av att följa med den.
   Så du anser att den inte är relevant?
   Det är en konspirationsteori. Jag anser att det svaret är nog.
   I Z-Anon-teorin, så väl som i både häxmanifestet och ZAAF-memet, talas det om accelerationism. Vad tror du att avses med accelerationism?
   Jag vet ju inte med säkerhet vad dom här typerna avser med det, men säkert handlar det på ett plan om att man, i stället för att försöka förhindra dom konflikterna som kapitalismen åstadkommer, så ska man låta dem skena iväg. Att man helt enkelt låter systemet krascha på grund av sin egen orimlighet. Nåt sånt kanske?
   Varifrån kommer den tanken? Varför vill nån ha fler problem, inte färre?
   Ja, alltså ursprungligen härstammar benämningen ”accelerationist” från den amerikanska sci-fi- författaren Roger Zelaznys roman från slutet av 60-talet. Sen blev det på sätt och vis verklighet. Nån gång under 70-talet uppstod inom vänstern nämligen en tanke om att man inte enbart borde motsätta sig kapitalismen, utan att man också borde försöka se ifall kapitalismen i nån mån kunde ha en befriande verkan. Och dessa befriande, anarkiska element borde man förstärka, eller accelerera …
   Kan man då tänka sig att en tillräckligt långt driven accelerationism kunde få kapitalismen i gungning?
   Inom vänstern är man numera ense om att det inte funkar så. För att fungera kräver kapitalismen uttryckligen en ständig acceleration av produktionen och exploateringen. Även om accelerationen skulle göra systemet mer instabilt, skulle den aldrig kunna fälla det. Kapitalismen baserar sig nämligen inte på stabilitet, utan den får sin kraft uttryckligen från ständiga kriser och krascher.
   Vad har då förändrats i samhället under dessa decennier?
   På 70-talet kunde man inte på samma sätt ta i beaktande hur industrialismen och teknologin helt och hållet baserade sig på användningen av fossila bränslen, så man begrep inte vilka följder koldioxidutsläppen skulle få … Så när man ännu
i början av 2000-talet levde i en slags denialistisk dröm om en ständig ekonomisk tillväxt, så har 2010-talet präglats av efterdyningarna av börs- kraschen, klimatkris och domedagsstämning. Jag skulle påstå att tillväxten och accelerationen har nått vägens ände. En gräns utgörs av människokroppens skörhet, en annan av hur mycket jordklotet tål.

Ännu om accelerationismen – skulle du säga accelerationsläran är en tanke som symptomatiskt hör hemma på vänster- eller högerkanten av det politiska spektret?
   Hmm … Ja alltså, till exempel då Accelerate-manifestet publicerades på 2010-talet, så meddelade initiativtagarna strax därefter att dom avstår från att använda termen för att den blivit så populariserad. Dom ville inte heller att allt bara skulle accelerera. Till exempel kravet om en kortare arbetsvecka betyder att människan ska få kunna leva långsammare. Nu förefaller det dessutom som om accelerationstanken har börjat leva sitt eget liv.
   På vilket sätt?
   Numera är det väl närmast extremhögern, som 888chan, som talar om accelerationismen. Man önskar sig samhällets definitiva kollaps. Vad hette han den där extremhögerterroristen som sköt ihjäl människor på Nya Zeeland, han hade också nåt slags manifest som han själv komponerat ihop där han nämnde accelerationism och destabilisering … På det viset har accelerationstanken inte längre nånting med Marx att göra. Nån kanske kunde påstå att vänstern bidragit till upplösningen av traditionella värden, religion, moral, könsnormer, allt sånt här –

”Postmoderna kulturmarxister”, liksom –
   Ja … Men sen har vi det här gänget som tänker att endast samhällets kollaps kan rädda den vita rasen från islamisering och massförintelse. Ur det här perspektivet kan ett terrordåd inspirera vit makt-rörelsen till att organisera sig och utföra fler våldsdåd och upprusta sig inför ett raskrig … Jag har också hört att 2018 kallas ”högerns 1968”, det vill säga kulturens guldålder. Vilket verkar stämma så till vida att extremhögern på sätt och vis har tagit över alla de strategier som tidigare ansågs tillhöra den vänstersinnade motkulturen. Högern har lagt beslag på nihilismen. Provokationen. Transgressionen. Fantasierna om en väpnad revolution och så vidare …
   Varför då? Vad hände 1968?
Ja, det var ju ett historiskt toppår för vänstern … Det fanns en massa verksamhet på gräsrotsnivå, en livskraftig motkultur, föreningar, det ordnades evenemang, konserter och sånt. Man förhöll sig kritisk mot mainstream-media och man publicerade egna alternativa grejer, tidningar, zines, böcker, man grundade piratradiostationer, delade ut broschyrer, målade paroller, söndrade fönster, det fanns RAF och politiska lönnmord, studentkravaller i Paris … Nu gör högern detsamma. Högern är otroligt välorganiserad nuförtiden. En radikalisering håller på att ske. Sannfinländarna är det näst största partiet i Finland, rasismen normaliseras, liksom sexismen. Den moderata högern är på väg längre ut och närmar sig ständigt den extrema ytterligheten. Att på det viset …
   Hurdana följder ser du att accelerationen har på människors psykiska välmående?
   Knappast några särskilt hälsosamma följder. Kanske önskan att dö är en förståelig reaktion, när man bombarderas av stimulus från alla håll …
   Vad anser du om en sån tanke att människan kunde ställa önskemål till universum? Genom att tänka positivt kan önskningarna gå i uppfyllelse?
   Du talar säkert om magisk voluntarism. Alltså övertygelsen att man kan uppnå allt man vill bara man vill tillräckligt mycket, genom ren viljekraft.
   Just precis det där.
   Om du inte lyckas uppnå det du önskade innebär det med andra ord att du inte önskade det tillräckligt mycket. Du misslyckades på grund av rädsla för framgång. Eventuell kan en sån förklaring hjälpa mot en känsla av hjälplöshet, men samtidigt ökar den egentligen hjälplösheten, eftersom det tar bort fokus från de strukturella orsakerna som orsakar sagda hjälplöshet …

Vad anser du att det här säger om vår tid?
   För vår tid är det typiskt att alla problem riktas tillbaka mot individen och att individen själv är tvungen att bära allt ansvar också för det som hen inte alls har valt. På det viset kan den magiska voluntarismen sägas vara både en följd av att människors klassmedvetenhet just nu är på en lägre nivå än nånsin, och samtidigt är den en av dom största orsakerna till att den är det.
   Är tidepods-utmaningen bekant för dig?
   Alltså det där att käka maskindisktabletter?
   I ett av sina intrigavslöjanden är Z-Anon nämligen inne på att det ska komma en Z-utmaning till näst. Har du nån aning om vad det kunde röra sig om?
   Nej, men det låter illavarslande.

______

Johannes Ekholm skriver böcker och teaterpjäser. Hans roman Karmakoma utkommer på Förlaget våren 2022.

 

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan