Peter Mickwitz: Blinkfyren och den finlandssvenska fascismen

Författaren Peter Mickwitz rotar i sin morfarsfars gamla klippböcker och hittar några obehagliga minnen från 1930-talet. Vad hände med den finlandssvenska fascismen efter andra världskriget, och var finns den idag?