Peter Mickwitz: Våra primitiva sinnen kan aldrig förstå verkligheten

Poeten Peter Mickwitz återvänder till en av sina gamla favoritdikter, Gunnar Ekelöfs religiöst betingade Kunde jag beskriva Höghet, och finner bland ymnigheten av tolkningar även paralleller till uppblåsta egon och bristen på förståelse för människans litenhet, som idag utmärker mycket av samhällsdebatten.