Så här hjälper du barnet på (bok)traven!

Förlaget
Förlaget

Vanessaprisvinnarna 2020 Mikaela Wickström och Lena Sågfors arbetar på varsitt håll med att hjälpa barn och vuxna hitta fram till läsning och böckernas förtrollade värld. Här ger de några tips för hur du kan få ditt barn att fatta intresse för läsning. Och kanske är det ett gott löfte inför nyår, att börja läsa mer! Tillsammans.

Att jobba för läsfrämjande är inget ensamt arbete. Bibliotek, som vi båda jobbar på, samarbetar med skolor, daghem och föreningar, och delar på ansvaret och planerar hur man kan stödja barnens läsning. Dessa samarbeten är ofta också en förutsättning för att biblioteken ska kunna erbjuda program i en större skala.

Inte heller du som förälder är ensam med att stödja barnets läsning. Kanske en mormor eller farfar ibland kan läsa för barnet, ett äldre syskon eller någon annan bekant vuxen? Vi arbetar som läsinspiratörer på bibliotek – nu skall vi försöka inspirera dig till läsning med ditt barn.

En mycket effektiv läsfrämjande metod som biblioteken sysslar med kallas för bokprat. Bibliotekarien träffar en klass och håller ett litet ”säljsnack” för varje bok i en hög. Man strävar till att sätta ihop ett så mångsidigt paket som möjligt med böcker för elevers olika läsvanor och intressen.

Inte heller du som förälder är ensam med att stödja barnets läsning.

Bokprataren försöker sälja in böckerna så bra som möjligt för att väcka läslusten hos eleverna. Det kanske låter banalt, men det fungerar faktiskt. När vi öppnar upp böckerna och berättar lite om innehållet eller uppstarten så blir boken genast mer intressant, och i bästa fall väcker man läslusten hos eleverna. Även du kan bokprata för ditt barn. Var en läsande förebild. Visa och berätta att du läser. Det kan vara en bok, en artikel på surfplattan, vad som helst egentligen. Välj någon intressant eller rolig detalj ur det du läst och berätta om detta för ditt barn. Denna lilla gest kan göra stor skillnad! I bästa fall kan du inspirera och väcka läslusten hos ditt barn.

Ett boksamtal, dvs att prata om det man läst om är inte heller svårt. Fråga vad barnet tyckte om boken. Fanns det något som barnet ogillade? Märkte du om barnet fäste sig vid något speciellt? Prata om karaktärerna, figurerna och illustrationerna. Återkoppla även till andra böcker ni läst eller filmer ni sett.

Genom boksamtal förmedlar du att du är positivt inställd till läsning samtidigt som läsintresset hos barnet stimuleras. Läsfrämjaren Aidan Chambers citerar en tioåring som beskriver litteratur som “ett slags trolleri som händer inne i huvudet”. Det vill du som vuxen inte missa. Genom att prata om det lästa kan du få ta del av barnets tankar och idéer på ett sätt som annars går förlorade.

Litteratur är som ett slags trolleri som händer inne i huvudet.

Högläsning lönar sig. Det är mysigt och ger närhet och glädje. Vid högläsning får barnet lära sig att lyssna, träna på att koncentrera sig och öva sig på växelverkan. Allt detta underlättar läsinlärningen senare. Dessutom får barnet ett större ordförråd. Ju fler böcker barnet har hört innan det börjar skolan, desto större ordförråd har det. Som föräldrar kan vi med andra ord, genom högläsning, påverka om vårt barn kan tretusen ord eller till och med sjuttontusen(!) ord då det börjar skolan.

Läs olika slags och olika svåra böcker för ditt barn. Rim och ramsor och nonsensdikter är det bästa för den tidiga språkutvecklingen. Låna även små pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker och serier men också de största och mest otympliga faktaböckerna. Och framför allt: läs så länge du får – och gärna lite till!

Sluta inte läsa för barnet, trots att de lär sig läsa själva.

Tyvärr slutar ofta föräldrar läsa högt för sina barn när barnet själv knäckt läskoden, men det ska man inte göra. Barnen behöver stimuleras med längre och svårare text än de klarar av att läsa själva. Fortsätt läsa och fundera när och var högläsningen bäst fungerar just för er. Är det vid sovdags, tillsammans under en filt i soffan eller under kvällsmålet?

På biblioteken jobbar vi på många olika sätt kring boken, och de metoder vi använder oss av går även att tillämpa hemma. Vi tar som exempel Djur som ingen sett utom vi av Ulf Stark och Linda Bondestam. Med de minsta barnen kan du och ditt barn skapa egna okända djur genom att göra kollage av papper med olika färg och mönster. Pröva gärna på diktmassage på både liten och stor! Dikterna om Klumpantropus och BOMBOMEN är perfekta att lyssna på och massera till.

Ett äldre barn som kan läsa själv, inspireras kanske att berätta mer om ett djur eller skriva brev till ett annat djur. Du kan också överraska barnet och tillsammans gå i roll och läsa dikterna med olika slags känslor. Hur roligt och kreativt som helst! Dikter böjer sig till väldigt mångsidiga aktiviteter och väcker i bästa fall nyfikenheten hos barnet för flera böcker och berättelser. Dessutom hjälper dessa gemensamma aktiviteter och samtal kring boken barnet att få nya insikter om sig självt men också en förståelse för andra människor och världen runtomkring. Och hur viktigt är inte det?

Vi tvättar, vi kör, vi hejar och bakar mockarutor (oftast) jättegärna när det gäller fotbollen, kören eller dansen. Men av någon anledning tror vi att läsning inte kräver samma satsning av oss vuxna. Vi måste finnas där, uppmuntra, hjälpa barnet på (bok)traven, se till att det finns böcker tillgängligt och visa intresse för läsningen. Endast då kan barnet förbättra sin läskondition. Det finns inga genvägar, varken för barnet eller oss vuxna utan det är timmar av läsning och support som gäller. Som tur är finns det många böcker och aktiviteter att välja mellan som kan fungera som en inkörsport till läsningen. Och tacka får vi alla barnbibliotekarier som gärna hjälper dig och ditt barn att hitta den rätta boken.

Så, vad kan du göra? Med dessa 8 tips kommer du igång:

  1. Gå till biblioteket tillsammans med barnet
  2. Prata om böcker och det ni läst med barnet
  3. Läs själv! Du som vuxen är en läsande förebild.
  4. Fortsätt med att läsa högt så länge som möjligt
  5. Ha alltid böcker hemma, även under loven
  6. Rata inte böckerna barnet väljer
  7. Försök komma på vad skulle motivera just ditt barn att läsa (det är tillåtet att muta barnet)
  8. Ge barnet tid för läsning

__________

Vanessapriset uppmärksammar arbete för att stöda barns läsning. År 2020 är vinnarna bibliotekspedagog Lena Sågfors på Kronoby huvudbibliotek och bibliotekarien Mikaela Wickström på Nordisk kulturkontakts bibliotek. Lyssna även på Förlaget Live-podcasten där Mikaela och Lena talar om läsinspiration med Johanna Stenback.

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan