Förlaget Live med Lina Bonde

Se och hör Lina Bonde samtala med Hanna Johansson om sin nya diktbok ’om er mamma och om mig’.

Om er mamma och om mig är riktad till de barn som aldrig blev till. Det är en berättelse om längtan och osäkerhet i relationer och livet, såväl som den systemiska orättvisa gentemot homosexuella par som det heteronormativa samhället tar för givet.

Tillsammans med författarkollegan och kritikern Hanna Johansson diskuterar Lina Bonde sin skrivprocess, den egen utvecklingen över tid, barn och böcker, och brustna drömmar.

Video

Audio

________

Lina Bonde är poet och forskare. Hennes debutsamling tecknar snö utkom på Förlaget 2020.

 

Lina Bonde: Utdrag ur ’om er mamma & om mig’

Lina Bonde

Lina Bonde: i lager faller huden av

Lina Bonde

Lina Bonde: Musik till ’tecknar snö’

Lina Bonde

Lina Bonde: Jag har alltid velat läsa om sex

Lina Bonde

om er mamma & om mig 

tecknar snö

Republikens president – Tasavallan presidentti

Fågeltanken

Dikter från Bortre Tölö

23.90

Det underjordiska utsiktstornet

24.90 15.90

solen går ner det verkar omöjligt

Anteckningar

(med eget namn, utan namn, ditt namn)

Bo i ett hus som ligger i mörkret

En röst finns bara när någon hör den

Fotnoter till en vandring

Potsdamer Platz – En dikt

White Monkey

Mamma

25.90 15.90

Landet som icke är

Ni är inte min mamma

Ur mammas mörker. Essäer om sjukdom, diagnoser, omsorg och hur jag blev filosof 

30.40

Riesling och mjölk

Bechi

Glöm bort din saknad 

Arvejord

33.80

Maja och hennes vänner

När vi blev vuxna